Adatvédelem

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. eleget téve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („Általános Adatvédelmi Rendelet"), az alábbiak szerint tájékoztatja azon érintetteket, akiknek személyes adatát tevékenysége során kezeli. Adatvédelmi tisztviselő neve: Bolyki Szabolcs Zoltán, postacíme: 1012 Budapest, Vérmező út 4., email címe: adatkezeles@otpingatlanlizing.hu .

Az alábbi tájékoztató általánosan mutatja be azon szabályokat, elveket, célokat, amelyeket az OTP Ingatlanlízing Zrt. alkalmaz a természetes személyek személyes adatainak kezelése során. Kérjük, hogy ezen tájékoztató mellett az Önt (akár mint szerződő, akár más módon) érintő konkrét szolgáltatásra, tevékenységre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót - és amennyiben az adott szolgáltatásra, tevékenységre üzletszabályzat is vonatkozik, úgy azt is - szíveskedjen figyelmesen tanulmányozni.

Általános adatvédelmi tájékoztató>>

Az alábbi tájékoztató tartalmazza az ingatlanlízing szolgáltatás nyújtása során – ideértve a tájékoztató alkalmazása szempontjából az ennek érdekében a lízingtárgy eladójával/egyéb jogosultjával (pl. haszonélvező)  kötött adásvételi ügyletet mint az eladó/egyéb jogosult tekintetében nyújtandó szolgáltatást – történő, természetes személyek személyes adatait érintő adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza az előbbi szolgáltatással összefüggően az OTP Ingatlanlízing Zrt. kezelésébe kerülő, egyéb természetes személyek – így pl. biztosítéknyújtó, meghatalmazott, gyám, gondnok, tanú, örökös, tulajdonszerzési jog jogosultja, tolmács stb. – személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást is.

OTP Ingatlanlízing Zrt. adatkezelési tájékoztató>>

Az ingatlanértékelési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés részletes feltételeit az Ingatlanértékelési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az alábbi tájékoztató tartalmazza az ingatlanok értékesítése (ide nem értve a lízingszerződés keretében történő értékesítést) során történő, természetes személyek személyes adatait érintő adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza az ingatlanok értékesítésével összefüggően az OTP Ingatlanlízing Zrt. kezelésébe kerülő, egyéb természetes személyek – így pl. meghatalmazott, ellenjegyző ügyvéd, gyám, tanú, tolmács stb. – személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást is.

Ingatlanok értékesítésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató>>

 

Az OTP Ingatlanlízing Hirdetménye az Ügyfél-azonosítás rendjéről>>

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019.évi XLIX. törvénnyel módosított 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) vonatkozó rendelkezése értelmében az azzal érintett ügyfelek tekintetében előírt ügyfél-átvilágítási intézkedések foganatosítására, illetve az ügyfél-átvilágítás eredményeinek rendelkezésre állására előírt törvényi határidő 2019. június 25. napjával módosult.

Az ügyfél-azonosítási kötelezettségre előírt új határidő: 2019. október 31. napja.

 

Sütikezelési tájékoztató>>

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.