Az OTP Ingatlanlízing Zrt. jogi nyilatkozata

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A site (a www.otpingatlanlizing.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

Az OTP Ingatlanlízing Zárt körűen működő Részvénytársaság (továbbiakban OTP Ingatlanlízing Zrt.) weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az OTP Ingatlanlízing Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OTP Ingatlanlízing Zrt. felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a bankfiókokban közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok és a banktitok védelme

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az OTP Ingatlanlízing Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az OTP Ingatlanlízing Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek lízingügyleteire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

Az OTP Bank Nyrt. etikai kódexe alapján az OTP Ingatlanlízing Zrt. munkavállalói az alábbi nyilatkozatot teszik:

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. etikai kódex 1 számú melléklete>>

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. etikai kódexe>>

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. etikai bejelentési rendszere>>