Fixesítés

Ha változó kamatozású lízingszerződését fix kamatozásúra váltaná, segítünk megtalálni a pénzügyi megoldást!

Amennyiben Önnek változó kamatozású lízingszerződése van, érdemes átgondolnia, hogy a könnyebb tervezhetőség érdekében fix kamatozásúra cserélje jelenlegi szerződését. Annak érdekében, hogy az érintett ügyfeleink felelősségteljes döntést hozhassanak, Társaságunk 2022. január 31-ig írásban is tájékoztatást küld részükre. A tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 9/2019.(IV.15.) számú ajánlásában (link: https://www.mnb.hu/letoltes/9-2019-kamatkockazat.pdf) meghatározott tartalommal és az abban meghatározott feltételeknek megfelelő, illetve jellemzőkkel bíró lízingszerződéssel rendelkező ügyfelek részére kerül megküldésre.

Az MNB ajánlással nem érintett ügyfeleink részére a fixesítési lehetőségről szóló tájékoztatásunk
itt érhető el: Ügyféltájékoztató>>

Miről szól a módosítási ajánlat?

A kamatkockázat mérséklése és a jövőbeni lízingdíj kiszámíthatósága érdekében változó kamatozású lízingszerződését most kedvező kondíciók és feltételek mellett módosíthatja hosszabb távra rögzített kamatozású lízingre.

Milyen költséggel jár a módosítás?

A szerződésmódosítással járó ügyintézési díjakat nem kell megfizetnie, csak a szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalásért felszámított közjegyzői díjat kell kiegyenlítenie a közjegyző részére.

Hogyan módosíthatja szerződését?

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. 2022. január 31-ig írásos tájékoztatót küld érintett ügyfelei részére, melyben személyre szabott ajánlatot is talál. Ha ezzel kapcsolatosan kérdése van, keresse ügyintézőinket az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon 8 és 16:30 között:

Telefon: 457-9800

e-mail: info@otpingatlanlizing.hu

A tájékozódás során kérhet információt

Szerződésmódosítási kérelem

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. által megküldött vagy a honlapunkról letöltött ügyfélkérelmi adatlapot töltse ki. Link.

Munkáltatói jövedelmigazolás>>

Az eredeti szerződésben jelenleg szereplő minden kötelezett személy (lízingbevevő és társszerződők, kezesek) által aláírt szerződésmódosítási kérelmet küldje el az OTP Ingatlanlízing Zrt. székhelyére.

Ha van hátralékos tartozása, azt legkésőbb a szerződésmódosítási kérelem megküldésével egyidejűleg rendeznie kell.

Feltételvizsgálat

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a benyújtott dokumentációt tartalmi és formai szempontból ellenőrzi, továbbá futamidő-hosszabbítás esetén vizsgálja az elvárt feltételeknek való megfelelést is.

Szerződésmódosítás

A szerződésmódosítást az eredeti szerződéssel egyező közokirati formában szükséges megkötni, erre javasolt ugyanannál a közjegyzői irodánál sort keríteni, ahol az eredeti okirat is készült.

A közokiratba foglalás költségét Önnek kell megfizetnie a közjegyző felé.

A szerződésmódosítás hatályba lépését követően az új lízingdíjról és annak esedékességéről Társaságunk értesítést küld.